O konferencji

Zapraszamy do uczestnictwa w II konferencji doktorantów i studentów BioMed Session!

Konferencja jest z drugą z cyklu, pierwsza odbyła się w 2015 r. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jest ona skierowana głównie do doktorantów i studentów, którzy zainteresowani są naukami biologicznymi lub medycznymi, ale otwarta jest dla wszystkich, niezależnie od etapu kariery naukowej oraz reprezentowanej specjalności. Założeniem konferencji jest integracja środowiska naukowego, w szczególności młodych naukowców, możliwość wymiany doświadczeń naukowych oraz zaprezentowanie wyników własnych badań.

Wyniki własnych badań będzie można zaprezentować w postaci posterów, podczas sesji plakatowej, będącej integralną częścią konferencji. Przewidziane są nagrody i wyróżnienia za najlepsze prezentacje posterowe. Obok tego typu prezentacji, podczas konferencji zaprezentowane będą wykłady znakomitych, doświadczonych naukowców, laureatów wielu prestiżowych nagród i grantów, jednych z najbardziej znanych osób pracujących w tematyce bio-medycznej w uczelniach Trójmiasta. Wykłady zgodzili się wygłosić tak znakomici prelegenci jak prof. dr hab. Janusz Limon, prof. dr hab. Roman Kaliszan, prof. dr hab. Igor Konieczny, prof. dr hab. Piotr Lass, dr Wojciech Glac. W ramach konferencji zapraszamy także na warsztaty z zakresu przygotowywania i wygłaszania prezentacji naukowych, które prowadzić będzie prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn.

Ponieważ celem konferencji jest integracja środowiska młodych naukowców, bardzo organizatorom zależy na jak najliczniejszym uczestnictwie doktorantów i studentów. Dlatego też zrezygnowaliśmy z pobierania opłat rejestracyjnych. Uczestnictwo w konferencji, zarówno czynne (z prezentacją własnych wyników) jak i bierne jest całkowicie bezpłatne. Z drugiej strony, tak jak na innych konferencjach, uczestnikom zapewnione zostaną materiały konferencyjne, a także poczęstunki podczas przerw i obiad. Koszty związane z organizacją konferencji zostaną pokryte dzięki dotacjom sponsorów.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tej wyjątkowej konferencji! Życzymy niezapomnianych wrażeń naukowych, owocnych dyskusji i znakomitych prezentacji wyników badań!

Gdzie i kiedy

Adres

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk

Data

07 grudnia 2018

Email kontaktowy

biomedsession@ug.edu.pl